Wednesday, 10/08/2022 - 08:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Bách Quang

Triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2021 - 2022

BCH ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

***

Số:        -KH/TĐTN-TTNTH

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng

tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2021 - 2022

--------------------------------

 

 

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, định hướng các nội dung hoạt động trọng tâm năm 2022. Thực hiện Công văn số 1661/UBND-KGVX, ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2021 - 2022” đến thanh thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng, qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ nghiên cứu khoa học trong tương lai.

- Phát huy sáng tạo của thanh thiếu niên và nhi đồng toàn tỉnh trong thực hiện các mô hình, ý tưởng góp phần đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân thích ứng và phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Chọn lọc những nhân tố điển hình, mô hình sáng tạo, tiêu biểu cấp tỉnh và giới thiệu tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2022.

2. Yêu cầu

- 100% Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thành phố, thị xã triển khai và vận động thanh thiếu niên, nhi đồng (trong độ tuổi quy định) của đơn vị tham gia.

- Thực hiện tốt công tác thông tin và tuyên truyền về Cuộc thi bằng hình thức phù hợp. Công tác tổ chức đảm bảo khoa học, hiệu quả, khách quan, đúng tiến độ.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng, yêu cầu dự thi

- Tất cả các em đoàn viên, thanh thiếu niên nhi đồng trong nhà trường và trên địa bàn dân cư từ 06 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu vùng xa, dân tộc ít người tham gia cuộc thi.

- Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể; (trường hợp có nhiều tác giả tham gia chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả đầu tiên có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất).

- Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học).

- Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Lưu ý: Sản phẩm dự thi không được gửi đồng thời 02 Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên lần thứ XI” và Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V”.

2. Lĩnh vực dự thi

Sản phẩm tham dự Cuộc thi là các giải pháp kỹ thuật, bao gồm các dụng cụ, mẫu vật, máy móc hoặc mô hình, bản thiết kế… thuộc các lĩnh vực sau:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

- Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3. Hồ sơ tham dự Cuộc thi    

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

- Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mền tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

- Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

- Văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về (%) đóng góp và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi (nếu đề tài, giải pháp, mô hình, sản phẩm do một nhóm hoặc tập thể tạo ra)

- Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 02 ảnh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau.

- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian (dự kiến)

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 8/2021 đến tháng 10/2022.

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 11/5/2022 đến hết ngày 10/8/2022. 

- Thời gian tổ chức chấm sơ khảo: Ngày 28 - 30/8/2022.

- Thời gian tổ chức chấm chung kết: Ngày 15 - 17/9/2022

- Thời gian tổng kết và trao giải cấp tỉnh: Tháng 10/2022.

4.2. Địa điểm

- Hồ sơ gửi trực tiếp trong ngày làm việc, theo giờ hành chính.

- Bài dự thi, hồ sơ và sản phẩm dự thi: Đoàn thanh niên các huyện, thị, thành thu, tổng hợp và gửi về Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn Thái Nguyên. (Địa chỉ: Số 07, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên)

5. Cơ cấu giải thưởng:

5.1. Về cơ cấu giải thưởng: Căn cứ theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên. BTV Tỉnh đoàn - Ban tổ chức Cuộc thi sẽ quyết định trao các giải thưởng. Cụ thể như sau: Giải Đặc biệt, trị giá 8.000.000 đồng/giải; Giải Nhất, trị giá 6.000.000 đồng/giải; Giải Nhì, trị giá 4.000.000 đồng/giải; Giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng/giải; Giải Khuyến khích, trị giá 2.000.000 đồng/giải. Căn cứ kết quả chất lượng các sản phẩm dự thi, BTC sẽ căn cứ số lượng trao các giải thưởng.

- Ngoài ra ban tổ chức (BTC) sẽ trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Cuộc thi. Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết số 09/2019/NQ - HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên.

5.2. Các sản phẩm đạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba được Ban tổ chức xem xét giới thiệu tham dự Cuộc thi cấp toàn quốc.

5.3. Cơ quan, tổ chức có thành tích trong việc tổ chức Cuộc thi được thưởng và nhận Giấy khen của Ban tổ chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi.

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội các huyện, thành phố, thị xã triển khai Cuộc thi tới 100% các cơ sở Đoàn, Đội trong toàn tỉnh.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện tại Đoàn thanh niên, Hội đồng đội các huyện, thành phố, thị xã.

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, sản phẩm, mô hình tham dự Cuộc thi của các đơn vị.

- Phối hợp lựa chọn những sản phẩm, mô hình sáng tạo tiêu biểu giới thiệu tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng” toàn quốc năm 2022.

2. Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn

- Chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn, Hội đồng Đội các đơn vị triển khai thực hiện.

- Đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên các đơn vị triển khai tốt cuộc thi để có nhiều sản phẩm chất lượng.

- Lựa chọn ít nhất 10 sản phẩm tham dự Cuộc thi gửi về Tỉnh đoàn qua Ban Thanh thiếu nhi - Trường học trước ngày 10/8/2022.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2022. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả triển khai thực hiện của đơn vị theo báo cáo hàng tháng./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn (b/c);

- Văn phòng, Ban Công tác thiếu nhi, Ban kiểm tra TW Đoàn (b/c);

- Lãnh đạo UBND tỉnh (b/c);

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài Chính, Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên (p/h);

- Thường trực Tỉnh đoàn (b/c);

- BTV Đoàn, HĐĐ các huyện, thành phố, thị xã  (t/h);

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã (p/h);

- Lưu VT, Ban TTN - TH (35b).

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Ngô Thế Hoàn

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
----------------------- 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI  SÁNG TẠO THANH,

THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TỈNH THÁI NGUYÊN

LẦN THỨ V, NĂM 2021 - 2022

 

Kính gửi:

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng

tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, năm 2021 - 2022

 

Tên tôi là:………...…………………………………...Nam       Nữ

Ngày, tháng, năm sinh :……………………; Dân tộc:………………………………….

Hiện đang học tập (làm việc) tại:…………...…………………………………………...
Địa chỉ trường học:………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………..........
Nơi ở hiện nay:……………………………………………………….... ……………….
Họ và tên bố:..................................................................Nghề nghiệp:.............................
Họ và tên mẹ:.............................................................. Nghề nghiệp:................................
(Nếu không có bố, mẹ phải ghi tên người đỡ đầu) 
Điện thoại nhà riêng:…………Điện thoại di động:……………Email:…………………
Tên công trình: …………………………........... ……………………………………….

…………………………………………………………………………………………...

Danh sách đồng tác giả: (Không quá 05 đồng tác giả). 

TT

Họ và Tên

Giới

tính

Năm sinh

Lớp, trường

Nơi ở

% đóng góp(tổng 100%)

Ký tên

(Bắt buộc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

100%

 

* Thuộc lĩnh vực dự thi :
- Đồ dùng dành cho học tập                                              

- Phần mềm tin học                                                          
- Sản phẩm thân thiện với môi trường                             
- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em         
- Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế                        
* Hồ sơ gồm có: 
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu)                 

 

- Mô hình, sản phẩm dự thi                                                           

- Bản thuyết minh                                                                          

- Ảnh tác giả (02 ảnh 4.0 cm x 6.0 cm, ghi rõ họ, tên ở mặt sau)

- Bản sao hộ khẩu, giấy khai sinh của người dự thi                  

(Nếu sản phẩm được người khác tạo ra trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của tác giả thì ghi rõ tên và địa chỉ của người tạo ra sản phẩm)

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..

Tôi xin được tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, năm 2021 - 2022. Tôi xin cam đoan công trình này là của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ và mô hình đã gửi tham dự. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
                                                                         ……..Ngày…..….. tháng……năm 20…….

 

CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN

(lãnh đạo trường học hoặc chính quyền địa phương)

TÁC GIẢ

(hoặc đại diện nhóm tác giả)

 

 

 

 

 


* Ghi chú: Xác nhận và cam đoan công trình này là của tác giả (nhóm tác giả) dự thi. Lãnh đạo trường học (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu). Hoặc nếu không phải là học sinh thì chính quyền địa phương (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu). Hoặc nếu không là học sinh, chưa đi làm thì bố, mẹ hoặc người đỡ đầu (ký và ghi rõ rõ họ tên).
 

 

 

 

Tác giả: Trường Tiểu học Bách Quang
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 100
Năm 2022 : 5.312